Nokia 5228 - Papildierīces

background image

Papildierīces

Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus,

ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida

akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku,

kā arī tas var būt bīstami.
Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Izstrādājuma un drošības informācija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

119