Nokia 5228 - Darbības vide

background image

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta

pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no

ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam

nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no

ķermeņa.
Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu

failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums.

Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.
Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus.

Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo

tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.
Intensīvas darbības laikā, , piemēram, aktīvs ātrdarbīgs datu savienojums, ierīce

var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi,

nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.