Nokia 5228 - Medicīniskās ierīces

background image

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu

medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami

aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās

ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un

veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret

radiofrekvenču starojumu.