Nokia 5228 - Implantētas medicīniskās ierīces

background image

Implantētas medicīniskās ierīces
Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu)

attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem.,

elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no

iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir

šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:
● Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no

medicīniskās ierīces.

Izstrādājuma un drošības informācija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

124

background image

● Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
● Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
● Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
● Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.
Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko

ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.