Nokia 5228 - Sprādzienbīstama vide

background image

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās

dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus

ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā.

Izstrādājuma un drošības informācija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

125

background image

Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās;

ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas

vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt

transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai

glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļas, piem.,

graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot

tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes

(propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.