Nokia 5228 - Transportlīdzekļi

background image

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus

nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem.,

degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas,

elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju

lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.
Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.

Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz

garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums

transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet

ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās

detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku.

Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.
Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā

var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.