Nokia 5228 - Zvanīšana ārkārtas situācijās

background image

Zvanīšana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu

tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus,

izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan

mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz

avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu

sniedzēju. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja

jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības

dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.
Lai zvanītu ārkārtas situācijās:
1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
● Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
● Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
● Nomainiet profilu no bezsaistes režīma uz aktīvo profilu.
● Ja ekrāns un taustiņi ir bloķēti, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos, lai

tos atbloķētu.

2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus

un ierīce būtu gatava zvanīšanai.

3. Lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties Tālrunis vai .

Izstrādājuma un drošības informācija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

126

background image

4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās

vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.

5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas

precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru

līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.