Nokia 5228 - Īsceļi

background image

Īsceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtajām programmām, nospiediet un turiet izvēlnes

taustiņu. Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas

patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.
Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), zvanītājā pieskarieties un turiet

0.
Lai piekļūtu multivides joslā pieejamajām programmām, piem., mūzikas

atskaņotājam vai Web pārlūkam, jebkurā skatā nospiediet multivides taustiņu.
Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties

profilu.
Lai veiktu zvanu uz balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā

pieskarieties un turiet 1.
Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas

taustiņu.
Lai izmantotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanīšanas

taustiņu.