Nokia 5228 - Atmiņas kartes izņemšana

background image

Atmiņas kartes izņemšana

Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Tas var

kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.
1. Ja ierīce ir ieslēgta, pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/

izslēgšanas taustiņu un izvēlieties Izņemt atmiņas karti.

2. Kad ierīcē tiek parādīts Vai izņemt atmiņas karti? Dažas programmas tiks

aizvērtas., izvēlieties .

3. Kad tiek parādīts Izņemiet atmiņas karti un nospiediet Labi, atveriet atmiņas

kartes slota vāciņu.

4. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to atbrīvotu no slota.

Jūsu ierīce

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

33

background image

5. Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties Labi.

4. Zvanu veikšana

Skārienekrāna darbība zvanu laikā

Jūsu ierīcei ir attāluma sensors. Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku un

novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, kad pieliekat ierīci pie auss, skārienekrāns

automātiski tiek deaktivizēts.
Nenosedziet attāluma sensoru, piem., ar aizsargājošu plēvi

vai lenti.

Zvani

1. Sākuma ekrānā izvēlieties Tālrunis, lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruņa

numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemtu numuru, izvēlieties

.

Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz izvēlieties *, lai ievadītu simbolu “+”

(aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja

nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.

2. Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.

Nospiežot beigu taustiņu, zvans vienmēr tiek pabeigts, pat ja aktīva ir cita

programma.

Lai veiktu zvanu no kontaktu saraksta, izvēlieties Izvēlne > Kontakti. Atrodiet

vajadzīgo vārdu. Tāpat ir iespējams izvēlēties meklēšanas lauku, lai ievadītu vārda

pirmos burtus vai rakstzīmes, un atrast vārdu. Lai zvanītu kontaktam, nospiediet

zvanīšanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties

vajadzīgo numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.