Nokia 5228 - Austiņas

background image

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.

Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju

uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var

apdraudēt jūsu drošību.
Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā

veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV

savienotājam sprieguma avotu.
Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai

jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai

kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma

līmenim.