Nokia 5228 - Bezsaistes profils

background image

Bezsaistes profils

Bezsaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar bezvadu mobilo

tīklu. Kad bezsaistes profils ir aktīvs, ierīci var izmantot bez SIM kartes.
Bezsaistes profila aktivizēšana — Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas

taustiņu un izvēlieties Bezsaiste.
Aktivizējot bezsaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu

radiofrekvenču signālu pārraidīšana uz ierīci un no ierīces mobilajā tīklā tiek

aizliegta. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, izmantojot mobilo tīklu, tās tiek ievietotas mapē

Izsūtne, lai tiktu nosūtītas vēlāk.

Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar

izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums.

Jūsu ierīce

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

29

background image

Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem,

kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē

tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.