Nokia 5228 - Kontaktu josla

background image

Kontaktu josla

Lai sākuma ekrānam pievienotu kontaktu, sākuma ekrānā izvēlieties >

Iespējas > Jauns kontakts un izpildiet norādījumus.
Lai sazinātos ar kontaktu, izvēlieties kontaktu un kādu no šīm iespējām: lai

zvanītu kontaktam.

lai kontaktpersonai nosūtītu ziņu. lai atsvaidzinātu

kontakta Web plūsmas.
Lai skatītu iepriekšējos sakaru notikumus ar kontakta dalību, izvēlieties kontaktu.

Lai skatītu detalizētu informāciju par sakaru notikumu, izvēlieties notikumu.
Lai aizvērtu skatu, izvēlieties Iespējas > Iziet.

Jūsu ierīce

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

28