Nokia 5228 -  Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

background image

Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējot ierīcē sensorus, iespējams, pagriežot ierīci, vadīt noteiktas funkcijas.
Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstād.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Sensori — lai aktivizētu sensorus.

Pagriešanas vadība — izvēlieties Zv. signāla izslēgšana un Signālu

atlikšana, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvanu signāli un

atlikti atgādinājumi. Izvēlieties Aut. pagriezt displeju, lai, pagriežot ierīci uz

kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezts displeja

saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja satura

pagriešanu.