Nokia 5228 - Skaļuma un skaļruņu regulēšana

background image

Skaļuma un skaļruņu regulēšana

Lai regulētu skaļuma līmeni, kad veicat sarunu vai klausieties skaņas klipu,

izmantojiet skaļuma taustiņu.

Jūsu ierīce

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

30

background image

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā,

neturot ierīci pie auss.
Lai sarunas laikā izmantotu skaļruni, izvēlieties Skaļrunis.
Lai izslēgtu skaļruni, izvēlieties Aktivizēt tālruni.