Nokia 5228 - Attēlu uzņemšana sērijā

background image

Attēlu uzņemšana sērijā

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Kamera.
Lai sāktu attēlu uzņemšanu ātrā sērijā, izvēlieties Izvēlne > Progr. > Kamera un

>

Sērija. Lai aizvērtu iestatījumu logu, pieskarieties ekrānam virs loga.

Kamera

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

74

background image

Nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz tiek atlaists

taustiņš vai beidzas vieta atmiņā. Īslaicīgi nospiežot fotografēšanas taustiņu, ierīce

uzņem 18 attēlus sērijā.
Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Lai apskatītu attēlu, izvēlieties attēlu. Lai

atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.
Tāpat iespējams sērijas režīmu lietot ar taimeri.
Lai deaktivizētu sērijas režīmu, izvēlieties > Viens attēls.