Nokia 5228 - Fotografēšana

background image

Fotografēšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:
● Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
● Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav

izmantota tuvinājuma funkcija.

● Kamera pārslēdzas akumulatora taupīšanas režīmā, ja apmēram minūtes laikā

nav veikta neviena darbība. Lai turpinātu fotografēšanu, izvēlieties Turpināt.

Lai fotografētu, rīkojoties šādi:
1. Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties

>

.

2. Lai fotografētu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls

nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Lai tuvinātu vai tālinātu, kad fotografējat, izmantojiet tālummaiņas slīdni.
Lai kameras programmu atstātu atvērtu fonā un izmantotu citas programmas,

nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos kameras programmā, nospiediet un

turiet uzņemšanas taustiņu.