Nokia 5228 - Jūs attēlā — taimeris

background image

Jūs attēlā — taimeris

Izmantojiet taimeri uzņemšanas aizturēšanai, lai jūs varētu iekļaut attēlā sevi.
Lai uzstādītu taimera aizturi, izvēlieties > un nepieciešamo aizturi pirms

attēla uzņemšanas.
Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties Aktivizēt. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot

un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc

tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.
Lai izslēgtu taimeri, izvēlieties > > .

Padoms. Izvēlieties 2 sekundes, lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu

nekustīga.