Nokia 5228 - Pēc attēla uzņemšanas

background image

Pēc attēla uzņemšanas

Kad esat uzņēmis fotoattēlu, izvēlieties vienu no šīm iespējam (pieejamas vienīgi

tad, ja ir izvēlēts Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto attēlu > ):

Kamera

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

73

background image

— lai attēlu nosūtītu multiziņā, e-pasta ziņā vai ar citu savienojuma metodi,

piem., Bluetooth.

— lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.

Dzēst — lai izdzēstu attēlu

Attēla kā sākuma ekrāna fona attēla lietošana — Izvēlieties Iespējas > Lietot

attēlu > Uzstādīt kā fonu.
Attēla kā noklusējuma zvana attēla uzstādīšana — Izvēlieties Iespējas >

Lietot attēlu > Uzst. kā zvana attēlu.
Attēla piešķiršana kontaktam — Izvēlieties Iespējas > Lietot attēlu >

Piešķirt kontaktam.
Atgriešanās skatu meklētājā, lai fotografētu jaunu attēlu — Nospiediet

fotografēšanas taustiņu.