Nokia 5228 - Uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi

background image

Uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi

Lai pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas atvērtu uzņemšanas un

ierakstīšanas ar kameru uzstādījumu skatu, izvēlieties Izvēlne > Progr. >

Kamera un .

Kamera

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

71

background image

Uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumu skatā parādīti īsceļi uz

dažādiem objektiem un uzstādījumiem, kas pieejami pirms attēla uzņemšanas vai

videoklipa ierakstīšanas.
Aizverot kameru, uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi tiek

atjaunoti uz noklusētajiem uzstādījumiem.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

— izvēlieties ainu.

vai

— pārslēdzieties starp video un attēlu režīmiem.

vai — uzstādiet skatu meklētāja režģa parādīšanu vai paslēpšanu (tikai

attēliem).

— lai aktivizētu taimeri (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).

— aktivizējiet sērijas režīmu (tikai attēliem).

— Atveriet Galerija.

Attēlu režīma uzstādījumi:

— izvēlēties krāsu efektu.

— lai regulētu baltā balansu. Izvēlieties pašreizējos apgaismojuma apstākļus.

Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.

— lai regulētu ekspozīcijas kompensāciju (tikai attēlu režīmā). Ja uzņemat

tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet ekspozīcijas vērtību uz

+1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša

fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.

— lai regulētu gaismas jutību (tikai attēlu režīmā). Palieliniet gaismas jutību

vājā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas.

Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.

— lai regulētu kontrastu (tikai attēlu režīmā). Noregulējiet atšķirību starp

gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.
— pielāgojiet asumu (tikai attēliem).

Kamera

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

72

background image

Displejs mainās atbilstoši norādītajiem uzstādījumiem.
Uzņemšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu,

norādītie uzstādījumi netiek atcelti.
Ja izvēlaties jaunu ainu, uzņemšanas attēli tiek aizvietoti ar izvēlēto ainu. Ja

nepieciešams, pēc ainas izvēlēšanās var mainīt uzņemšanas uzstādījumus.
Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma,

apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.