Nokia 5228 - Pēc videoklipa ierakstīšanas

background image

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Kad esat ierakstījis videoklipu, izvēlieties vienu no šīm iespējam (pieejamas vienīgi

tad, ja ir izvēlēts Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto video > ):

Demonstrēt — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.

Dzēst — lai izdzēstu videoklipu.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet

uzņemšanas taustiņu.

Kamera

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

76

background image

11. Galerija

Lai saglabātu un kārtotu savus attēlus, videoklipus, skaņas klipus un straumēšanas

saites, izvēlieties Izvēlne > Galerija.

Padoms. Lai ātri piekļūtu attēlu un videoklipu skatam, pieskarieties

multivides atslēgai ( ), lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties .

Failu apskate un kārtošana

Izvēlieties Izvēlne > Galerija un kādu no šīm iespējām:

Attēli un video — lai skatītu attēlus attēlu skatītājā un videoklipus

Videocentrā.

Dziesmas — lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju.

Skaņas klipi — lai klausītos skaņas klipus.

Cita multivide — lai skatītu prezentācijas.

Iespējams pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, atzīmēt, kopēt, pārvietot objektus uz

mapēm, kā arī pievienot objektus tām.
Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar

.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Videoklipi un faili ar .ram faila

paplašinājumu tiek atvērti un atskaņoti Videocentrā, bet mūzika un skaņas klipi

Mūzikas atskaņotājā.
Lai kopētu vai pārvietotu failus uz atmiņas karti (ja tā ir ievietota) vai ierīces atmiņu,

izvēlieties failu, Iespējas > Kārtot > Kopēt vai Pārvietot un kādu no

pieejamajām iespējām.

Attēlu un videoklipu apskate

Izvēlieties Izvēlne > Galerija un Attēli un video.
Attēli, videoklipi un mapes ir sakārtotas pēc datuma un laika. Lai pārlūkotu failus,

velciet uz augšu vai uz leju.