Nokia 5228 - Video ierakstīšanas vadība un indikatori

background image

Video ierakstīšanas vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

Kamera

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

75

background image

1 — Režīma indikators
2 — Audio skaņas izslēgšanas indikators
3 — Ieraksta ikona
4 — Ierakstīšanas uzstādījumi.
5 — Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
6 — Video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties Iespējas >

Uzstādījumi > Video kvalitāte.
7 — Videoklipa faila veids.
8 — Pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma

indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.
9 — Videoklipa saglabāšanas vieta.
10 — Ainavu režīmi