Nokia 5228 - Videoklipu ierakstīšana

background image

Videoklipu ierakstīšana

Videoklipu ierakstīšana

1. Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties

un video režīmu .

2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu vai pieskarieties . Tiek

parādīta sarkana ieraksta ikona, un tiek atskaņots signāls.

3. Lai jebkurā brīdī pauzētu ierakstu, nospiediet Pauze. Lai turpinātu, izvēlieties

Turpināt. Ja pauzējat ierakstīšanu un minūtes laikā nenospiežat nevienu

taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.
Lai tuvinātu vai tālinātu objektu, izmantojiet ierīces tālummaiņas taustiņu.

4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Videoklips

automātiski tiek saglabāts katalogā Galerija. Videoklipa maksimālais garums ir

apmēram 30 sekundes ar kopīgošanas kvalitāti un 90 minūtes ar citiem

kvalitātes uzstādījumiem.