Nokia 5228 - Darbs ar vārdiem un numuriem

background image

Darbs ar vārdiem un numuriem

Lai kopētu vai dzēstu kontaktu vai lai sūtītu kontaktu kā vizītkarti uz citu ierīci,

pieskarieties kontaktam un turiet to, un izvēlieties Kopēt, Dzēst vai Sūtīt

vizītkarti.
Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties Iespējas > Atzīmēt/noņemt

atzīmi, lai atzīmētu vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties Iespējas >

Dzēst.

Kontakti

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

46

background image

Lai noklausītos kontaktam piešķirto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un Iespējas >

Balss frāzes dati > Iespējas > Atskaņot balss frāzi.
Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:
● Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
● Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
● Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto

klusumā.

● Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem

numuriem līdzīgus vārdus.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt

apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss

izsaukuma iespēju.