Nokia 5228 - Kontaktu kopēšana

background image

Kontaktu kopēšana

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt

vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.
Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties Labi.
Ja nevēlaties kopēt kontaktus no SIM kartes ierīcē, izvēlieties Atcelt. Ierīcē tiek

vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu katalogā. Lai skatītu

kontaktus, atveriet Labi. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie

vārdi tiek atzīmēti ar .

Kontakti

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

48