Nokia 5228 - Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvana teksts

background image

Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvana teksts

Kontaktam vai grupai ir iespējams norādīt zvana signālu un kontaktam var norādīt

attēlu un zvana tekstu. Kad kontakts zvana jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvana

signālu un parāda zvana tekstu vai attēlu (ja zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja

tālruņa numurs un ierīce to atpazīst).
Lai noteiktu kontakta vai kontaktu grupas zvanu signālu, izvēlieties kontaktu vai

kontaktu grupu un Iespējas > Zvana signāls, un zvana signālu.
Lai noteiktu kontakta zvana tekstu, izvēlieties kontaktu un Iespējas > Piev. zv.

signāla tekstu. Pieskarieties teksta laukam, lai ievadītu zvana tekstu, un izvēlieties

.

Lai ierīces atmiņā saglabātam kontaktam pievienotu attēlu, izvēlieties kontaktu,

Iespējas > Pievienot attēlu un attēlu ko kataloga Galerija.
Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties Noklusētais

signāls.
Lai skatītu, mainītu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu, Iespējas >

Attēls un vajadzīgo iespēju.