Nokia 5228 - Noklusētie numuri un adreses

background image

Noklusētie numuri un adreses

Kontaktam var piešķirt noklusētos numurus vai adreses. Ja kontaktam ir vairāki

numuri vai adreses, iespējams vienkārši zvanīt noteiktam numuram vai adresei vai

sūtīt ziņu uz tiem. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.
1. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
2. Izvēlieties Iespējas > Noklusējumi.
3. Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties

Piešķirt.

4. Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādīsit kā noklusēto.
5. Lai izietu no skata Noklusējumi un saglabātu izmaiņas, pieskarieties displejam

ārpus skata.

Kontakti

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

47