Nokia 5228 - Fiksētie zvani

background image

Fiksētie zvani

Izvēlieties Izvēlne > Kontakti un Iespējas > SIM numuri > Fiksēto zv.

kontakti.
Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz

noteiktiem tālruņu numuriem. Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu

pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.
Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi,

slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē

ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta

zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un rediģētu fiksēto zvanu kontaktus,

ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu

sniedzēju.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:

Kontakti

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

49

background image

Aktivizēt fiksētos nr. — lai aktivizētu fiksētos zvanus.

Deaktivizēt fiksētos nr. — lai deaktivizētu fiksētos zvanus.

Jauns SIM kontakts — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruņa

numuru, uz kuru zvani ir atļauti.

Piev. no kontaktiem — lai kontaktu no kataloga kopētu uz fiksēto zvanu

sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu īsziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums,

īsziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

7. Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa (tīkla pakalpojums).
Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties Jauna ziņa.

Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu ziņu atkārtotas rakstīšanas,

izmantojiet tekstu paraugus kataloga Manas mapes mapē Veidnes. Tāpat

iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Ziņapmaiņa ir šādas mapes:

Iesūtne — šeit tiek saglabātas saņemtās ziņas, izņemot e‑pasta un šūnu

apraides ziņas.

Manas mapes — sakārtojiet savas ziņas mapēs.

Pastkaste — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās

e‑pasta ziņas vai bezsaistē apskatiet iepriekš ielādētās e‑pasta ziņas.

Melnraksti — šeit tiek saglabāti vēl nenosūtīto ziņu melnraksti.

Nosūtītās ziņas — šeit tiek saglabātas pēdējās nosūtītās ziņas, izņemot ar

Bluetooth savienojumu nosūtītās ziņas. Šajā mapē saglabājamo ziņu skaitu

iespējams mainīt.

Izsūtne — ziņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas izsūtnē,

piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.