Nokia 5228 - SIM kontakti

background image

SIM kontakti

Lai SIM kartē saglabātos vārdus un numurus parādītu kontaktu sarakstā, izvēlieties

Iespējas > Uzstādījumi > Parādāmie kontakti > SIM atmiņa. Iespējams

pievienot vai rediģēt SIM kontaktus vai zvanīt tiem.
Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē. Lai

numurus saglabātu SIM kartē, izvēlieties kontaktu un Iespējas > Kopēt > SIM

atmiņā.
Lai izvēlētos, vai ievadītos jaunos kontaktus saglabāt ierīcē vai SIM kartē, izvēlieties

Iespējas > Uzstādījumi > Noklusēj. saglab. atmiņa > Tālruņa atmiņa vai

SIM atmiņa.