Nokia 5228 - Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

background image

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

1. Lai kontaktu sarakstam pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties .
2. Pieskarieties laukam, lai laukā ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi,

izvēlieties . Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties Pabeigts.

Lai rediģētu kontaktus, izvēlieties kontaktu un Iespējas > Rediģēt.