Nokia 5228 - Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

background image

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Mūz. atsk..
1. Izvēlieties kategorijas, lai pārvietotos līdz dziesmai vai Podcast epizodei, kuru

vēlaties dzirdēt.

2. Lai atskaņotu objektu, izvēlieties objektu no saraksta.
Pēc dziesmu vai Podcast epizožu izvēles atjaunināšanas ierīcē var būt jāatsvaidzina

mūzikas un Podcast epizožu bibliotēkas. Lai pievienotu visus bibliotēkā pieejamos

objektus, izvēlieties Iespējas > Atsvaidzināt bibl.
Dažām dziesmām ir teksts. Lai parādītu tekstu, izvēlieties Iespējas > Rādīt

dziesmu tekstu.
Lai atskaņošanu apturētu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Mūzika

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

63

background image

Lai ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, izvēlieties un turiet vai .
Lai pārietu uz nākamo objektu, izvēlieties . Lai

atgrieztos objekta sākumā, izvēlieties . Lai pārietu uz

iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai

Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz

izvēlieties .
Lai aktivizētu vai deaktivizētu jaukto secību ( ),

izvēlieties Iespējas > Jaukta secība.
Lai atkārtotu pašreizējo objektu ( ), visus

objektus ( ) vai deaktivizētu atkārtošanu, izvēlieties

Iespējas > Atkārtot.
Ja atskaņojat Podcast epizodes, jaukšana un

atkārtošana tiek automātiski deaktivizēta.
Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas

taustiņu.
Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties

Iespējas > Ekvalaizers.
Lai mainītu balansu un stereoefektu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties

Iespējas > Uzstādījumi.
Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju atskaņojot fonā, nospiediet

beigu taustiņu.
Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties Iespējas > Iziet.