Nokia 5228 - Mūzikas saraksti

background image

Mūzikas saraksti

Izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Mūz. atsk. un Dziesmu saraksti.
Lai apskatītu mūzikas saraksta datus, izvēlieties Iespējas > Dziesmu saraksta

dati.

Mūzika

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

64

background image

Mūzikas saraksta izveide

1. Izvēlieties Iespējas > Jauns dziesmu sar..
2. Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties Labi.
3. Lai dziesmas pievienotu tūlīt, izvēlieties ; lai dziesmas pievienotu vēlāk,

izvēlieties .

4. Ja izvēlaties , norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas

sarakstam. Izvēlieties Pievienot, lai pievienotu objektus.
Lai zem izpildītāja vārda tiktu parādīts dziesmu saraksts, izvēlieties Izvērst. Lai

paslēptu dziesmu sarakstu, izvēlieties Sakļaut.

5. Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties Pabeigts.

Ja ir ievietota saderīga atmiņas karte, mūzikas saraksts tiek saglabāts tajā.

Lai vēlāk pievienotu papildu dziesmas, mūzikas saraksta apskates laikā izvēlieties

Iespējas > Pievienot dziesmas.
Lai no dažādiem mūzikas izvēlnes skatiem mūzikas sarakstam pievienotu dziesmas,

albumus, izpildītājus, žanrus un komponistus, izvēlieties objektu un Iespējas >

Piev. dziesmu sar. > Saglabāts dz. sar. vai Jauns dziesmu sar..
Lai dziesmu izņemtu no mūzikas saraksta, izvēlieties Iespējas > Izņemt. Dziesma

šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.
Lai dziesmu sarakstā pārkārtotu dziesmas, izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieto, un

Iespējas > Pārkārtot dziesmu sar.. Pārvietojiet dziesmu uz vēlamo pozīciju un

izvēlieties Nolikt. Lai pārvietotu citu dziesmu, izvēlieties dziesmu un Paņemt,

pārvietojiet dziesmu uz vēlamo pozīciju un izvēlieties Nolikt. Lai pabeigtu dziesmu

saraksta pārkārtošanu, izvēlieties Pabeigts.