Nokia 5228 - Podcast apraides uzstādījumi

background image

Podcast apraides uzstādījumi

Lai atvērtu Nokia podcast apraidi, izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Podcasting.
Pirms Nokia podcast apraides lietošanas norādiet savienojuma un lejupielādes

uzstādījumus.

Mūzika

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

67

background image

Pirms izmantot dažādas savienojumu metodes, vaicājiet pakalpojumu sniedzējam

nosacījumiem un par datu pakalpojumu izmaksām. Piemēram, vienotas likmes datu

plāns var atļaut veikt liela apjoma datu pārsūtīšanu, maksājot noteiktu mēneša

maksu.

Savienojuma uzstādījumi

Lai rediģētu savienojuma uzstādījumus, izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi >

Savienojums un kādu no šīm iespējām:
Noklus. piekļuves p. — izvēlieties piekļuves punktu, lai definētu savienojumu

ar internetu.

Meklēšanas pakalp. URL — definējiet meklēšanā izmantoto Podcast epizožu

meklēšanas pakalpojumu.

Lejupielādes uzstādījumi

Lai rediģētu lejupielādes uzstādījumus, izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi >

Ielādēt un kādu no šīm iespējām:
Saglabāt — definējiet vietu, kur saglabāt Podcast epizodes.

Atjaunin. intervāls — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.

Nāk. atjaunin. datums — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas

datumu.

Nākamās atjaunin. laiks — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas

laiku.
Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais

piekļuves punkts un darbojas programma Nokia Podcasting. Ja programma

Nokia Podcasting nedarbojas, automātiskie atjauninājumi netiek aktivizēti.

Ielādes limits (%) — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto

atmiņas daudzumu procentos.

Ja limits pārsniedz — definējiet, kā rīkoties, ja lejupielādes pārsniedz noteikto

limitu.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta

ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai

saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu

sniedzēju.

Mūzika

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

68

background image

Lai atjaunotu noklusētos uzstādījumus, uzstādījumu skatā izvēlieties Iespējas >

Atjaunot noklus. uzst.