Nokia 5228 - Radio klausīšanās

background image

Radio klausīšanās

Izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Radio.
FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM

radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits

piederums.
Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju

meklēšanu.
Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties vai .
Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Mūzika

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

69

background image

Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:
Stacijas — lai skatītu saglabātās radiostacijas.

Staciju meklēšana — lai meklētu radiostacijas.

Saglabāt — lai saglabātu radiostaciju.

Ieslēgt skaļruni vai Izslēgt skaļruni — lai izslēgtu vai ieslēgtu skaļruni.

Alternatīvās frekvences — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski

meklētu labāku stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk

zems.

Atskaņot fonā — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.