Nokia 5228 - Radiostaciju pārvaldīšana

background image

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Radio.
Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties Iespējas > Stacijas un izvēlieties

staciju no saraksta.
Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties Iespējas > Stacijas > Iespējas >

Dzēst vai Pārdēvēt.
Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties Iespējas > Staciju

meklēšana > Iespējas > Manuālā meklēšana.

10. Kamera

Ierīce nodrošina 1600x1200 pikseļi attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā

rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Kameras aktivizēšana

Lai aktivizētu kameru, nospiediet fotografēšanas taustiņu.