Nokia 5228 - Videocentra uzstādījumi

background image

Videocentra uzstādījumi

Videocentra galvenajā skatā izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi un kādu no šādām

iespējām:
Videopakalpojuma izvēle — lai izvēlētos video pakalpojumus, kurus vēlaties

redzēt Videocentrā. Tāpat iespējams pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt video

pakalpojuma datus. Sākotnēji instalētus video pakalpojumus nav iespējams

rediģēt.

Savienojuma uzstādījumi — lai definētu tīkla savienojumam izmantoto tīkla

mērķi, izvēlieties Tīkla savienojums. Lai, katru reizi Videocentram atverot tīkla

savienojumu, izvēlētos savienojumu manuāli, izvēlieties Vienmēr jautāt.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu GPRS savienojuma izmantošanu, izvēlieties Apstiprināt

GPRS lietoš.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu viesabonēšanas izmantošanu, izvēlieties Apstiprināt

viesabonēš.

Vecuma kontrole — lai uzstādītu videoklipiem minimālā vecuma

ierobežojumu. Nepieciešamā parole ir tā pati, kas ierīces bloķēšanas kods.

Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir 12345. Pieprasījumvideo pakalpojumos

videoklipi, kuriem minimālā vecuma ierobežojums ir tāds pats, kā uzstādītais,

vai augstāks, ir paslēpti.

Ieteicamā atmiņa — lai izvēlētos, vai lejupielādētos videoklipus saglabāt

ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē.

Sīktēli — lai izvēlētos, vai video plūsmās lejupielādēt un rādīt sīktēlus.

Nokia videocentrs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

82

background image

13. Internets

Par Web pārlūku

Izvēlieties Izvēlne > Internets > Web.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot

ierīces Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.
Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē ir jābūt konfigurētam interneta piekļuves punktam

un jābūt savienojumam ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties Izvēlne > Internets > Web.
Web vietas apmeklēšana — Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi

un izvēlieties .

Padoms. Lai meklētu informāciju internetā, izvēlieties Web adreses joslu,

ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties saiti zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana — Divreiz pieskarieties ekrānam.
Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu

ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidenciālai informācijai, kam

nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek

glabāti kešatmiņā.
Kešatmiņas iztukšošana — Izvēlieties > > Konfidencialitāte > Nodzēst

privātos datus > Kešatmiņu.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam

Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.
Izvēlieties Izvēlne > Internets > Web.