Nokia 5228 - Videoklipu apskate un lejupielāde

background image

Nokia videocentrs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

79

background image

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties Iespējas >

Demonstrēt. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības

taustiņiem, pieskarieties ekrānam. Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma

regulēšanas taustiņu.

Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties

mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:
Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Reklāma — lai apskatītu videoklipu. Šī iespēja ir pieejama, ja to nodrošina

pakalpojums.

Plūsmas dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atjaunināt sarakstu — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.

Atvērt saiti pārlūkā — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ieplānošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta

ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu.

Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiet savam pakalpojumu

sniedzējam. Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi,

izvēlieties Iespējas > Lejupielādes plānošana. Videocentrs reizi dienā,

definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.
Lai atceltu ieplānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties Manuāla

lejupielāde.