Nokia 5228 - Videoplūsmas

background image

Videoplūsmas

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Videocentrs.
Instalēto video servisu saturs tiek izplatīts, izmantojot RSS plūsmas. Lai skatītu un

pārvaldītu savas plūsmas, izvēlieties Video plūsmas.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:

Nokia videocentrs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

80

background image

Abonētās plūsmas — lai apskatītu pašreizējos plūsmu abonementus.

Plūsmas dati — lai skatītu informāciju par video.

Pievienot plūsmu — lai abonētu jaunas plūsmas. Izvēlieties Lietojot video

katal., lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video katalogā.

Atjaunināt plūsmas — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.

Konta pārvaldība — lai pārvaldītu noteiktas plūsmas konta iespējas, ja tādas

ir pieejamas.

lai skatītu plūsmā pieejamos videoklipus, izvēlieties sarakstā plūsmu.