Nokia 5228 - Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

background image

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā

ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:
● Funkcijas, kas izmanto Bluetooth savienojumu, vai šādu funkciju izmantošana

fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas

patēriņu. Deaktivizējiet Bluetooth savienojumu, ja tas jums nav nepieciešams.

● Ja savienojuma uzstādījumos esat izvēlējies Pakešdatu savienojums > Kad

pieejams un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot

pakešdatu savienojumu. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties

Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams.

● Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei

nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts

akumulatora enerģijas patēriņš.

Palīdzības meklēšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

12

background image

● Displeja fona apgaismojums palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Displeja

uzstādījumos ir iespējams pielāgot displeja spilgtumu un mainīt taimautu, pēc

kura tiek izslēgts fona apgaismojums. Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un

Tālrunis > Displejs > Spilgtums vai Apgaismojuma taimauts.

● Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš.

Lai piekļūtu programmām, kuras nelietojat, nospiediet un turiet nospiestu

izvēlnes taustiņu un izvēlieties programmu.