Nokia 5228 - Ierīces palīdzība

background image

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.
Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties Izvēlne > Palīdzība un

programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.
Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties

Iespējas > Lietotāja rokasgrāmata.
Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties

Iespējas > Samazināt burtu lielumu vai Palielināt burtu lielumu.
Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu

vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:

Saite uz saistītu palīdzības tēmu. Saite uz apspriesto programmu.
Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu

programmu, izvēlieties Iespējas > Parādīt atvērtās progr. un vajadzīgo

programmu.