Nokia 5228 - Piekļuves kodi

background image

Piekļuves kodi

Ja esat aizmirsis kādu no šiem piekļuves kodiem, sazinieties ar pakalpojumu

sniedzēju.
● Personiskā identifikācijas numura (Personal identification number — PIN)

kods — Šis kods aizsargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas. PIN kodu (4 -

8 cipari) parasti nodrošina kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi

trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK

kods.

Palīdzības meklēšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

11

background image

● PIN2 kods — Šis kods (4 - 8 cipari) tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm

un ir nepieciešams, lai piekļūtu atsevišķām ierīces funkcijām.

● Bloķēšanas kods (tiek saukts arī par drošības kodu) — Bloķēšanas kods palīdz

pasargāt ierīci no neautorizētas izmantošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir

12345. Kodu var izveidot un mainīt, un uzstādīt, lai ierīcē tas tiktu pieprasīts.

Neizpaudiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja

aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt

par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai iegūtu

plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces

izplatītāju.

● Personiskās atbloķēšanas atslēgas (Personal Unblocking Key — PUK) kods un

PUK2 kods — Šie kodi (8 cipari) ir nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai

PIN2 kodu. Ja kodus nesaņemat kopā ar SIM karti, sazinieties ar to tīkla

pakalpojumu sniedzēju, kura SIM karti izmantojat ierīcē.

● Starptautiskais mobilās ierīces identitātes (International Mobile Equipment

Identity — IMEI) numurs — Šis numurs (15 vai 17 cipari) tiek izmantots, lai

identificētu GSM tīklā derīgās ierīces. Ierīcēm, kas, piem., ir nozagtas, var bloķēt

piekļuvi tīklam. Ierīces IMEI numurs atrodams zem akumulatora.