Nokia 5228 - Problēmu novēršana

background image

Problēmu novēršana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

116

background image

J: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth

savienojumu?

A: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts

Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet, vai

attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav

sienu vai citu šķēršļu.

J: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

A: Ja jūsu ierīcei ir izveidots savienojums ar citu ierīci, savienojumu var pārtraukt

otrā ierīcē vai arī deaktivizēt Bluetooth savienojumu savā ierīcē. Izvēlieties

Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth > Bluetooth >

Izslēgts.

J: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

A: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts

paziņojums Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa

datu. vai Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas., dzēsiet

objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

J: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

A: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties

Izvēlne > Kontakti un attiecīgo kontaktu un rediģējiet kontakta kartīti.

J: Kā var pārtraukt datu savienojumu, ja ierīce to atkārtoti izveido

no jauna?

A: Ierīce, iespējams, mēģina ielādēt multiziņu no multiziņu centra. Lai pārtrauktu

ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un

Iespējas > Uzstādījumi > Multiziņa > Multivides ielāde. Izvēlieties Manuāli,

lai ziņas tiktu saglabātas multiziņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai Izslēgta, lai

ignorētu visas ienākošās multiziņas. Izvēloties Manuāli, ja multiziņu centrā ir jauna

ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Izvēloties Izslēgta, ierīce neviedo nekādus tīkla

savienojumus, kas saistīti ar multivides ziņapmaiņu. Lai ierīcē uzstādītu pakešdatu

savienojumu izmantošanu, tikai atverot programmu vai veicot darbību, kurai

nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un

Problēmu novēršana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

117

background image

Savienojumi > Admin. uzstād. > Pakešdati > Pakešdatu savienojums >

Kad nepieciešams. Ja tas nelīdz, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

J: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodemu ar saderīgu datoru?

A: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodemu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju

(tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

J: Kā kalibrēt ekrānu?

A: Ekrāns tiek kalibrēts rūpnīcā. Ja nepieciešams atkārtoti kalibrēt ekrānu, izvēlieties

Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade > Skārienekrāna

kalibrācija. Izpildiet instrukcijas.

J: Kāpēc es saņemu kļūdas paziņojumu Noildzis sertifikāts vai

Sertifikāts vēl nav derīgs, kad instalēju lejupielādēto programmu?

A: Ja parādās paziņojums Noildzis sertifikāts vai Sertifikāts vēl nav derīgs, pat

ja sertifikātam vajadzētu būt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir pareizs pašreizējais

datums un laiks. Iespējams jūs neesat uzstādījis datumu un laiku, kad startējāt ierīci

pirmo reizi, vai mobilais tīkls nav atjauninājis šos uzstādījumus jūsu ierīcē. Lai

atrisināto šo problēmu, izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr.

pārvaldība > Rūpnīcas uzstādījumi. Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus un kad

ierīce tiek restartēta, uzstādiet pareizo datumu un laiku.

20. Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:
● Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Bluetooth savienojumu, kad

to nelietojat.

● Deaktivizējiet nevajadzīgus signālus, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.