Nokia 5228 - Saturs

background image

Saturs

Drošība.....................................7

Informācija par ierīci.............................8

Tīkla pakalpojumi..................................9

1. Palīdzības meklēšana.........10

Ierīces palīdzība...................................10

Atbalsts.................................................10

Programmatūras atjaunināšana,

izmantojot datoru...............................11

Uzstādījumi..........................................11

Piekļuves kodi......................................11

Akumulatora ekspluatācijas ilguma

pagarināšana........................................12

Atmiņas atbrīvošana...........................13

2. Darba sākšana....................14

SIM kartes ievietošana.........................14

Akumulatora ievietošana....................15

Atmiņas kartes ievietošana................16

Akumulatora uzlādēšana....................17

Taustiņi un daļas..................................19

Ierīces ieslēgšana.................................21

Taustiņu un skārienekrāna

bloķēšana.............................................21

Sākuma ekrāns.....................................21

Piekļūšana izvēlnei..............................22

Skārienekrāna darbības......................23

Multivides taustiņš...............................25

Zvana signāla mainīšana.....................25

Nokia atbalsts.......................................25

3. Jūsu ierīce...........................26

Tālruņa uzstādīšana............................26

Kontaktu vai attēlu kopēšana no

vecās ierīces..........................................26

Displeja indikatori................................27

Kontaktu josla......................................28

Antenu atrašanās vietas......................29

Bezsaistes profils.................................29

Īsceļi......................................................30

Skaļuma un skaļruņu regulēšana.......30

Sensoru uzstādījumi un displeja

pagriešana............................................31

Attālā bloķēšana..................................31

Austiņas................................................32

Rokas siksniņas pievienošana............32

SIM kartes izņemšana..........................33

Atmiņas kartes izņemšana..................33

4. Zvanu veikšana...................34

Skārienekrāna darbība zvanu laikā....34

Zvani .....................................................34

Zvana laikā............................................35

Balss pastkaste ....................................35

Atbildēšana uz zvanu vai tā

atteikšana.............................................36

Konferences zvans...............................36

Tālruņa numura ātrā izsaukšana.......37

Zvanu gaidīšana...................................37

Numura izsaukšana ar balsi................38

Žurnāls .................................................38

background image

5. Teksta rakstīšana...............40

Virtuālā tastatūra.................................41

Rokraksts..............................................42

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru....43

Pieskāriena ievades uzstādījumi........45

6. Kontakti..............................46

Vārdu un numuru saglabāšana un

rediģēšana............................................46

Kontaktu rīkjosla..................................46

Darbs ar vārdiem un numuriem.........46

Noklusētie numuri un adreses...........47

Kontaktu zvanu signāli, attēli un

zvana teksts..........................................48

Kontaktu kopēšana..............................48

SIM pakalpojumi..................................49

7. Ziņapmaiņa.........................50

Ziņapmaiņas galvenais skats..............50

Ziņu rakstīšana un sūtīšana................51

Ziņapmaiņas iesūtne...........................52

E-pasta uzstādīšana.............................53

E-pasta pakalpojums...........................53

Pastkaste...............................................54

Mail for Exchange.................................56

SIM kartē esošo ziņu apskate.............57

Šūnas apraides ziņas...........................57

Pakalpojumu komandas.....................58

Ziņapmaiņas uzstādījumi....................58

Tērzēšana..............................................60

8. Ierīces personalizēšana......61

Ierīces izskata maiņa...........................61

Profili.....................................................62

9. Mūzika.................................62

Mūzikas atskaņotājs............................62

Ovi mūzika............................................67

Nokia podcast apraide........................67

Radio.....................................................69

10. Kamera.............................70

Kameras aktivizēšana..........................70

Attēlu uzņemšana................................71

Videoklipu ierakstīšana.......................75

11. Galerija.............................77

Failu apskate un kārtošana.................77

Attēlu un videoklipu apskate..............77

Attēlu un videoklipu kārtošana..........78

12. Nokia videocentrs.............79

Videoklipu apskate un lejupielāde.....79

Videoplūsmas.......................................80

Mani videoklipi.....................................81

Videoklipu pārsūtīšana no datora......81

Videocentra uzstādījumi.....................82

13. Internets...........................83

Par Web pārlūku..................................83

Web pārlūkošana.................................83

Grāmatzīmes pievienošana................83

Web plūsmas abonēšana....................84

14. Savienojumi......................84

Saturs

background image

Datu savienojumi un piekļuves

punkti....................................................84

Tīkla uzstādījumi.................................85

Piekļuves punkti...................................85

Aktīvie datu savienojumi....................88

Sinhronizācija.......................................88

Bluetooth savienojums ......................89

USB.........................................................94

Savienojumi ar datoru.........................94

Administratīvie uzstādījumi...............94

15. Meklēšana.........................95

Par programmu Meklēšana.................95

Meklēšanas sākšana.............................95

16. Par Ovi veikalu..................96
17. Citas programmas.............96

Pulkstenis ............................................96

Kalendārs..............................................98

Failu pārvalde.......................................98

Programmu pārvalde..........................99

RealPlayer ..........................................103

Ierakstītājs..........................................104

Piezīmju rakstīšana...........................105

Aprēķinu veikšana.............................105

Konvertētājs.......................................105

Vārdnīca..............................................106

18. Uzstādījumi.....................106

Tālruņa uzstādījumi..........................106

Zvana uzstādījumi.............................114

19. Problēmu novēršana......116
20. Vides aizsardzība............118

Enerģijas taupīšana...........................118

Otrreizējā pārstrāde..........................119

Izstrādājuma un drošības

informācija...........................119
Alfabētiskais rādītājs............128

Saturs