Nokia 5228 - Pakešdatu uzstādījumi

background image

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. >

Pakešdati.
Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu

savienojumu.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Pakešdatu savienojums — ja izvēlaties Kad pieejams un esat tīklā, kas

nodrošina pakešdatus, ierīce reģistrējas pakešdatu tīklā. Aktīva pakešdatu

savienojumu sākšana (piemēram, e-pasta sūtīšanai un saņemšanai) ir ātrāka,

nekā pakešdatu savienojuma izveidošana tad, kad tas ir nepieciešams. Ja

pakešdatu pārklājums nav pieejams, ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu

savienojumu. Ja izvēlaties Kad nepieciešams, ierīce izmanto pakešdatu

savienojumu vienīgi tad, ja tiek startēta programma vai darbība, kam tas ir

nepieciešams.

Piekļ. punkts — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izmantotu

ierīci kā pakešdatu modemu darbā ar saderīgu datoru.

15. Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties Izvēlne > Internets > Meklēšana.
Meklēšana (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas

pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs

un pieejamība var atšķirties.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties Izvēlne > Internets > Meklēšana.
Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas

vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek