Nokia 5228 - Aktīvie datu savienojumi

background image

Aktīvie datu savienojumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Sav. pārvaldn.
Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt atvērtos datu savienojumus:

datu zvani

pakešdatu savienojumi

Lai beigtu savienojumu, izvēlieties Iespējas > Atvienot.
Lai beigtu visus atvērtos savienojumus, izvēlieties Iespējas > Atvienot visus.
Lai skatītu savienojuma datus, izvēlieties Iespējas > Dati.