Nokia 5228 - Drošības padomi

background image

Drošības padomi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth.
Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu

ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties Bluetooth > Izslēgts vai Mana

tālr. uztveramība > Slēpts. Bluetooth savienojuma deaktivizēšana neietekmē

citas ierīces funkcijas.
Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma

pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura. Ierīces darbināšana

slēptā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.