Nokia 5228 - Ierīču bloķēšana

background image

Ierīču bloķēšana

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth.
Lai liegtu ierīcei iespēju izveidot Bluetooth savienojumu ar jūsu ierīci, atveriet cilni

Pāra ierīces. Pieskarieties ierīcei, kuru nepieciešams bloķēt, ja tā jau nav iezīmēta,

un izvēlieties Iespējas > Bloķēt.

Savienojumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

92

background image

Lai atbloķētu ierīci, atveriet cilni Bloķētās ierīces, pieskarieties ierīcei, ja tā jau nav

atzīmēta, un izvēlieties Iespējas > Dzēst.
Lai atbloķētu visas bloķētās ierīces, izvēlieties Iespējas > Dzēst visu.
Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pārī no citas ierīces, tiek parādīts

vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs

ierīces. Ja apstiprināt šo vaicājumu, attālā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču

sarakstam.