Nokia 5228 - Ierīču savienošana pārī

background image

Ierīču savienošana pārī

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth.
Lai izveidotu pāri ar saderīgām ierīcēm un skatītu ierīces, ar kurām ir izveidots pāris,

atveriet cilni Pāra ierīces.
Pirms pāra izveides definējiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar

otras ierīces lietotāju par tā paša koda izmantošanu. Ierīcēm, kurās nav lietotāja

interfeisa, ir ražotāja uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams tikai

vienreiz.
1. Lai izveidotu pāri ar ierīci, izvēlieties Iespējas > Jauna pāra ierīce. Tiek

parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.

Savienojumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

91

background image

2. Izvēlieties ierīci un ievadiet piekļuves kodu. Šo pašu piekļuves kodu tāpat

nepieciešams ievadīt otrā ierīcē.

3. Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido

savienojumu. Ja tas nenotiek, lai izveidotu savienojumu ar papildierīci,

izvēlieties Iespējas > Savienot ar audioierīci.

Pārī savienotās ierīces ierīču meklētājs apzīmē ar .
Lai uzstādītu ierīci kā sankcionētu vai nesankcionētu, izvēlieties kādu no šīm

iespējām:
Uzstādīt kā autorizētu — savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci

iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Autorizācija vai apstiprinājums netiek

atsevišķi pieprasīts. Izmantojiet šo statusu vienīgi savām ierīcēm, tādām kā

saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai

uzticaties. pārī savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.

Uzstādīt kā neautorizētu — savienojuma pieprasījumi no šīs ierīces ikreiz ir

atsevišķi jāakceptē.

Lai atceltu ar ierīci izveidotu pāri, izvēlieties Iespējas > Dzēst.
Lai atceltu visus izveidotos pārus, izvēlieties Iespējas > Dzēst visu.