Nokia 5228 - Uzstādījumi

background image

Uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth.
Atverot programmu pirmoreiz, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu.

Nosaukumu iespējams vēlāk nomainīt.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Bluetooth — ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth savienojumu.

Mana tālr. uztveramība — lai atļautu citām ierīcēm ar Bluetooth bezvadu

tehnoloģiju atrast savu ierīci, izvēlieties Uztverams visiem. Lai uzstādītu laika

periodu, pēc kura redzamības statuss tiek mainīts no redzama uz paslēptu,

izvēlieties Uzstādīt uztver. per. Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties

Slēpts.

Mana tālruņa nosaukums — rediģējiet nosaukumu, kas tiek parādīts citām

ierīcēm, kuras izmanto bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Attālais SIM režīms — aktivizējiet vai deaktivizējiet savā ierīcē esošās SIM

kartes izmantošanu ar citu ierīci, tādu kā saderīgu automašīnas komplekta

papildierīci, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.