Nokia 5228 - Jauna piekļuves punkta izveide

background image

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi.
Piekļuves punktu uzstādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja.

Iespējams, ka dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē ir sākotnēji uzstādījis

pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsit mainīt, izveidot, rediģēt

vai izdzēst.
Atverot kādu no piekļuves punktu grupām ( , , ), var redzēt piekļuves punktu

veidus:

Savienojumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

85

background image

apzīmē aizsargātu pieejas punktu

apzīmē pakešdatu pieejas punktu

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, izvēlieties Piekļ. punkts. Tiek jautāts

pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau

pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekļuves punkts. Ja šī darbība

tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt

vajadzīgos uzstādījumus.
Lai rediģētu piekļuves punkta uzstādījumus, atveriet kādu no piekļuves punktu

grupām, un izvēlieties piekļuves punktu. Izpildiet pakalpojumu sniedzēja

norādījumus.
Savienojuma nosaukums — Ievadiet savienojuma nosaukumu.

Datu nesējs — izvēlieties datu savienojuma veidu.
Atkarībā no izvēlētā datu savienojuma ir pieejami tikai noteikti uzstādījumu lauki.

Aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar Jābūt definētam vai ar sarkanu zvaigznīti

(*). Citus laukus var atstāt neaizpildītus, ja vien pakalpojumu sniedzējs nav norādījis

pretēji.
Lai varētu izmantot datu savienojumu, pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina šī

funkcija un nepieciešamības gadījumā tā jāaktivizē SIM kartē.