Nokia 5228 - Pakešdatu piekļuves punkti

background image

Pakešdatu piekļuves punkti

Nospiediet Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi > Piekļ.

punkts un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai rediģētu pakešdatu piekļuves punktu, atveriet vienu no piekļuves punktu

grupām un izvēlieties ar

atzīmētu piekļuves punktu.

Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Piekļuves punkta nosauk. — piekļuves punkta nosaukumu var saņemt no

pakalpojumu sniedzēja.

Lietotājvārds — lietotājvārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu

savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Prasīt paroli — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli

nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties .

Parole — parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to

parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Autentifikācija — izvēlieties Droša, lai savu paroli vienmēr nosūtītu šifrētu, vai

Parasta, lai paroli nosūtītu šifrētu, kad vien tas ir iespējams.

Mājaslapa — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai

multiziņu centra adresi.

Lietot piekļuves punktu — izvēlieties Pēc apstiprinājuma, ja nepieciešams,

lai ierīcē tiktu pieprasīts apstiprinājums, pirms izveidot savienojumu, kas

izmanto šo piekļuves punktu, vai Automātiski, ja nepieciešams, lai ierīce

savienojuma ar mērķi izveidošanai automātiski izmantotu šo piekļuves punktu.

Izvēlieties Iespējas > Papildu uzstādījumi un kādu no šīm iespējām:

Savienojumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

87

background image

Tīkla tips — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus

no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlētā tīkla veida.

Tālruņa IP adrese (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.

DNS adreses — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to

pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta

pakalpojumu sniedzēju.

Starpniekservera adrese — norādiet starpniekservera adresi.

Starpniekserv. porta nr. — ievadiet starpniekservera porta numuru.